KC- 70 Type-C。
78f7a54e0f31f76fae20
9d27f09b5ae4a2bafbf5
2c2ed4817efe86a0dfef
a81afdb657c9af97f6d8
c408deab74d48c8ad5c5
2b6c443fee40161e4f51

Bộ sạc KingYou KC_70 Type_C

40,000 

Hỗ trợ tư vấn

0368 666 206